نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)        Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما


 

درباره فصلنامه


فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به منظور ارايه جدیدترین يافته هاي علمي در زمينه حشره شناسی و اعتلاي سطح دانش و پژوهش اصيل در زمينه‌های گوناگون دانش حشره شناسی و رشته‌هاي وابسته و گسترش مرزهاي دانش و ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتباط بين مراكز تحقيقاتي داخل و خارج كشور انتشار مي يابد.

به استناد کميسيون بررسی و صلاحيت مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و براساس رای شصت و سومين جلسه کميته مذکور، مورخ 16/01/1389، فصلنامه تحقيقات حشره شناسی دارای شرايط دريافت درجه "علمی-پژوهشی" شناخته شد. اين تاييديه از تاريخ تصويب به مدت يک سال اعتبار دارد.

دوره انتشار: فصلنامه
شاپا (ISSN): 4668-2008

صاحب امتياز: 

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اراک

مدير مسئول: دکتر رضا وفایی شوشتری
سردبير:  دکتر ابراهیم سلیمان نژادیان
هيئت تحريريه: 

دکتر غلامرضا رجبی، دکتر غلامرضا رسولیان، دکتر مسعـود اربابی، دکتر حسین فرازمنـد، دکتر محمدرضا رضاپناه

دکتر ابراهیم ابراهیمی، دکتر سیدحسین حجت، دکتر علی اصغر طالبی، دکتر رضا وفایی شوشتری

مدير داخلی:  مهندس الهام صنعتگر
ويراستار: 
مدير سايت:  دکتر حسين فرازمند
محل انتشار:  اراک
تلفن: 

3412315-0861 و  3412433-0861

فاكس: 
نشاني: 

اراک - دانشگاه آزاد اسلامی اراک-  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دفتر "فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی"

صندوق پستي:  صندوق پستی: 567/38135
زبان:  فارسی (با خلاصه انگليسی) - انگليسی (با خلاصه فارسی)
گستره توزيع:  سراسری
سايت اختصاصي:  http://www.entomologicalresearch.ir
نشاني الكترونيك:  entomology iau-arak.ac.ir
نمایه در: www.magiran.ir  ،

به روز رسانی: 01 بهمن 1392

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2011,  JER. All Right Reserved.