نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)       Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما 

وضعيت مقالات ارسالی


کد مقاله

تاريخ دريافت مقاله تاريخ تصويب نهايی وضعيت فعلی مقاله
1200 28/08/90 چاپ-جلد شماره 14
1199 28/08/90 عدم پذيرش
1198 20/08/90 ارسال به نويسنده
1197 20/08/90 چاپ-جلد شماره 15
1196 08/08/90 چاپ-جلد شماره 14
1195 08/08/90 عدم پذيرش
1194 08/08/90 عدم پذيرش
1193 08/08/90 عدم پذيرش
1192 29/07/90 داوری نهایی (مقابله کننده)
1191 26/07/90 عدم پذيرش
1190 25/07/90 چاپ-جلد شماره 14
1189 25/07/90 عدم پذيرش
1188 11/07/90 عدم پذيرش
1187 11/07/90 عدم پذيرش
1186 11/07/90 ارسال به نويسنده
1185 03/07/90 چاپ-جلد شماره 12
1184 03/07/90 چاپ-جلد شماره 17
1183 30/06/90 عدم پذيرش
1182 27/06/90 چاپ-جلد شماره 14
1181 27/06/90 چاپ-جلد شماره 13
1180 27/06/90 پذیرش
1179 27/06/90 عدم پذيرش
1178 20/06/90 عدم پذيرش
1177 05/06/90 چاپ-جلد شماره 14
1176 25/05/90 چاپ-جلد شماره 12
1175 22/05/90 چاپ-جلد شماره 13
1174 12/05/90 عدم پذيرش
1173 18/04/90 عدم پذيرش
1172 14/04/90 عدم پذيرش
1171 31/03/90 چاپ-جلد شماره 17
1170 21/03/90 چاپ-جلد شماره 12
1169 21/03/90 عدم پذيرش
1168 17/03/90 عدم پذيرش
1167 14/02/90 چاپ-جلد شماره 12
1166 11/02/90 چاپ-جلد شماره 15
1165 26/01/90 چاپ-جلد شماره 11
1164 15/01/90 چاپ-جلد شماره 12
1163 15/01/90 عدم پذيرش
1162 15/01/90 عدم پذيرش
1161 15/01/90 عدم پذيرش
1160 15/01/90 چاپ-جلد شماره 11
1159 15/12/89 پذیرش
1158 10/12/89 چاپ-جلد شماره 11
1157 17/11/89 ارسال به نويسنده
1156 17/11/89 عدم پذیرش
1155 10/11/89 عدم پذیرش
1154 10/11/89 عدم پذیرش
1153 27/10/89 ارسال به داور سوم
1152 29/10/89 چاپ-جلد شماره 13
1151 28/10/89 ارسال به نويسنده
1150 27/10/89 چاپ-جلد شماره 13
1149 27/10/89 انصراف نویسنده
1148 26/10/89 چاپ-جلد شماره 9
1147 19/10/89 چاپ-جلد شماره 15
1146 16/10/89 چاپ-جلد شماره 16
1145 11/10/89 پذیرش
1144 06/10/89 چاپ-جلد شماره 12
1143 05/10/89 ارسال به نويسنده
1142 29/09/89 انصراف نویسنده
1141 28/09/89 ارسال به نويسنده
1140 28/09/89 عدم پذیرش
1139 28/09/89 چاپ-جلد شماره 12
1138 21/09/89 عدم پذیرش
1137 14/09/89 چاپ-جلد شماره 10
1136 10/09/89 پذیرش
1135 08/09/89 چاپ-جلد شماره 11
1134 07/09/89 چاپ-جلد شماره 14
1133 29/08/89 عدم پذيرش
1132 29/08/89 عدم پذیرش
1131 13/08/89 چاپ-جلد شماره 10
1130 10/08/89 چاپ-جلد شماره8
1129 08/08/89 عدم پذیرش
1128 03/08/89 چاپ-جلد شماره 8
1127 01/08/89 چاپ-جلد شماره 9
1126 01/08/89 عدم پذیرش
1125 01/08/89 عدم پذیرش
1124 25/07/89 عدم پذیرش
1123 24/07/89 چاپ-جلد شماره8
1122 24/07/89 عدم پذیرش
1121 21/07/89 چاپ-جلد شماره 9
1120 03/07/89 پذیرش
1119 28/06/89 چاپ-جلد شماره 10
1118 27/06/89 چاپ-جلد شماره 9
1117 27/06/89 عدم پذیرش
1116 21/06/89 چاپ-جلد شماره 10
1115 15/06/89 چاپ-جلد شماره 12
1114 15/06/89 چاپ-جلد شماره 10
1113 15/06/89 چاپ-جلد شماره 9
1112 26/05/89 عدم پذیرش
1111 18/05/89 چاپ-جلد شماره 9
1110 18/05/89 انصراف نویسنده
1109 17/05/89 چاپ-جلد شماره 7
1108 22/04/89 عدم پذیرش
1107 22/04/89 چاپ-جلد شماره 15
1106 08/04/89 چاپ-جلد شماره 13
1105 06/04/89 عدم پذیرش
1104 30/03/89 چاپ-جلد شماره 10
1103 30/03/89 چاپ-جلد شماره11
1102 26/03/89 انصراف نویسنده
1101 26/03/89 عدم پذیرش

به روز رسانی: 1 آبان 1392

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2012, JER. All Right Reserved.