نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)       Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما 

وضعيت مقالات ارسالی


کد مقاله

تاريخ دريافت مقاله تاريخ تصويب نهايی وضعيت فعلی مقاله
1100 17/03/89 داوری نهایی (مقابله کننده)
1099 11/03/89 داوری نهایی (مقابله کننده)
1098 06/03/89 چاپ-جلد شماره11
1097 30/02/89 داوری نهایی (مقابله کننده)
1096 29/02/89 عدم پذيرش
1095 20/02/89 چاپ-جلد شماره8
1094 08/02/89 چاپ-جلد شماره6
1093 04/02/89 چاپ-جلد شماره5
1092 29/01/89 چاپ-جلد شماره9
1091 29/01/89 ارسال به نویسنده
1090 18/01/89 چاپ-جلد شماره8
1089 18/01/89 چاپ-جلد شماره8
1088 18/01/89 چاپ-جلد شماره7
1087 18/01/89 چاپ-جلد شماره6
1086 18/01/89 چاپ-جلد شماره6
1085 22/12/88 چاپ-جلد شماره10
1084 15/12/88 چاپ-جلد شماره6
1083 08/12/88 چاپ-جلد شماره9
1082 03/12/88 چاپ-جلد شماره11
1081 03/12/88 پذیرش
1080 03/12/88 چاپ-جلد شماره6
1079 03/12/88 چاپ-جلد شماره5
1078 03/12/88 انصراف نویسنده
1077 01/12/88 داوری نهایی (مقابله کننده)
1076 28/10/88 چاپ-جلد شماره7
1075 28/10/88 ارسال به نويسنده
1074 20/09/88 عدم پذيرش
1073 18/09/88 چاپ-جلد شماره8
1072 17/09/88 پذیرش
1071 15/09/88 ارسال به نويسنده
1070 10/09/88 چاپ-جلد شماره6
1069 01/09/88 چاپ-جلد شماره4
1068 16/08/88 عدم پذيرش
1067 07/08/88 چاپ-جلد شماره5
1066 07/08/88 چاپ-جلد شماره4
1065 28/07/88 چاپ-جلد شماره8
1064 28/07/88 عدم پذيرش
1063 28/07/88 چاپ-جلد شماره4
1062 28/07/88 چاپ-جلد شماره7
1061 16/07/88 عدم پذيرش
1060 20/07/88 چاپ-جلد شماره7
1059 18/07/88 چاپ-جلد شماره5
1058 18/07/88 چاپ-جلد شماره4
1057 13/07/88 چاپ-جلد شماره6
1056 11/07/88 ارسال به نويسنده
1055 04/07/88 چاپ-جلد شماره7
1054 04/07/88 چاپ-جلد شماره5
1053 26/06/88 چاپ-جلد شماره5
1052 26/06/88 چاپ-جلد شماره5
1051 19/06/88 چاپ-جلد شماره7
1050 15/06/88 چاپ-جلد شماره3
1049 15/06/88 چاپ-جلد شماره3
1048 02/06/88 پذیرش
1047 25/05/88 عدم پذيرش
1046 25/05/88 چاپ-جلد شماره6
1045 12/05/88 عدم پذيرش
1044 06/05/88 چاپ-جلد شماره9
1043 31/04/88 چاپ-جلد شماره3
1042 30/04/88 چاپ-جلد شماره 2
1041 30/04/88 چاپ-جلد شماره3
1040 28/04/88 عدم پذيرش
1039 24/03/88 چاپ-جلد شماره3
1038 16/03/88 چاپ-جلد شماره3
1037 16/03/88 چاپ-جلد شماره2
1036 16/03/88 چاپ-جلد شماره3
1035 02/03/88 انصراف نویسنده
1034 02/03/88 عدم پذيرش
1033 02/03/88 چاپ-جلد شماره 2
1032 02/03/88 چاپ-جلد شماره 4
1031 26/02/88 عدم پذيرش
1030 26/02/88 انصراف نویسنده
1029 26/02/88 چاپ-جلد شماره 4
1028 01/02/88 چاپ-جلد شماره3
1027 18/01/88 چاپ-جلد شماره 1
1026 18/01/88 چاپ-جلد شماره 6
1025 24/12/87 چاپ-جلد شماره 2
1024 24/12/87 چاپ-جلد شماره 2
1023 20/12/87 چاپ-جلد شماره 4
1022 04/12/87 عدم پذيرش
1021 04/12/87 چاپ-جلد شماره 5
1020 02/12/87 انصراف نویسنده
1019 29/11/87 عدم پذيرش
1018 27/11/87 عدم پذيرش
1017 26/11/87 چاپ-جلد شماره 2
1016 23/11/87 چاپ-جلد شماره 4
1015 23/11/87 عدم پذيرش
1014 23/11/87 چاپ-جلد شماره 2
1013 23/11/87 چاپ-جلد شماره 1
1012 14/11/87 چاپ-جلد شماره 1
1011 14/11/87 چاپ-جلد شماره 1
1010 10/10/87 عدم پذيرش
1009 10/10/87 چاپ-جلد شماره 1
1008 21/9/87 چاپ-جلد شماره 1
1007 21/9/87 عدم پذيرش
1006 20/9/87 عدم پذيرش
1005 20/9/87 چاپ-جلد شماره 2
1004 9/9/87 عدم پذيرش
1003 1/9/87 چاپ-جلد شماره 1

1002

1/9/87 چاپ-جلد شماره 1

1001

1/9/87 عدم پذيرش

به روز رسانی: 1 آبان 1392

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2012, JER. All Right Reserved.