نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)       Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما


 
جلد 1، شماره 3، سال 1388   (شماره پياپی 3)

تصوير جلد فارسی نشريه                  تصوير جلد انگلیسی نشريه

  بررسی کنندگان مقاله های این شماره به ترتيب حروف الفبا:

علی افشاری، حميدرضا حاجی قنبر، وحيد حسينی نوه، محمدرضا دماونديان، محمدرضا رضاپناه، عباسعلی زمانی، ابراهیم سلیمان نژاديان، جهانشیر شاکرمی، احد صحراگرد، علی اصغر طالبی، حسين فرازمند، فرحان کچیلی، شيلا گلدسته، غلامرضا گلمحمدی، مسعود لطیفیان، رضا وفایی شوشتری


1- شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات، (Hem., Psyllidae) Diaphorina citri، در استان هرمزگان

ماهرخ حسن پور، علی اصغر طالبی، احسان رخشانی، علی عامری سیاهویی

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

2- مقايسه تراکم جمعيت و الگوي توزيع فضايي کنه هاي Tetranychus turkestani ،Tydeus longisetosus و  شکارگر آن ها کنه Zetzellia mali در استان هرمزگان

سميرا خداياري، کريم کمالي، يعقوب فتحي پور

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

3-بررسي اثر اسانس هجده گياه دارويي بر شاخص­هاي تغذيه اي لارو شب پره هندي،Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae)e

زهرا رفيعي کرهرودي، سعيد محرمي پور، حسين فرازمند، جواد کريم زاده- اصفهاني

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

4- بررسي اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار­نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus F. (Col., Bruchidae)e

جهانشیر شاکرمی، لیلا پورحسینی، رضا وفایی- شوشتری، شیلا گلدسته

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

5-بررسي فعاليت پرواز زنبور .Trichogramma brassicae Bezd در نسل ها و دماهاي مختلف پرورشي

محمدرضا عطاران

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

6- بررسی تاثیر الگوی پراکنش و تراکم جمعیت زنبور  وAnagrus atomus L. (Hym., Mymaridae)e تاثیر آن بر کارایی جستجوگری زنبور روی تخم زنجرک مو، ( Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae

مسعود لطیفیان، ابراهیم سلیمان- نژادیان

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

7-بررسی کارایی روش رایج کنترل سوسک توتون، .Lasioderma serricorne F، با استفاده از فسفید آلومینیم در انبارهای توتون ایران

عارف معروف، نورالدين شايسته، سيد احسان رستم­کلايی-مطلق

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

8-مطالعه کارایی روش های کنترل زنجره مو، .Psalmocharias alhageos Kol، در استان قم

حيدر ولی زاده، حسين فرازمند

خلاصه فارسی  - مقاله کامل


به روز رسانی: 01 بهمن 1389

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2010  JER. All Right Reserved.