نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)       Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما

 
جلد 6، شماره 4، زمستان 1393  (شماره پياپی 24)

تصوير جلد فارسی نشريه                  تصوير جلد انگلیسی نشريه

  بررسی کنندگان مقاله های این شماره به ترتيب حروف الفبا:

 


1- اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: PlutellidaE)I

علی ابوالحسنی، جابر کریمی، غلامحسین حسن شاهی، عزیز شیخی گرجان، علیرضا عسکریان زاده

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

2- مقايسه اثر سمپاشي و آب پاشي دركنترل كنه تارتن نيشكر، Oligonychus sacchari (McGregor, 1942)، در استان خوزستان

مسعود اربابي، محمدرضا قاسمي امير سراغي، محمدامين روزبخش زاده

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

3- بررسی حساسيت حشرات كامل بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)  به چند حشره كش متداول در شرايط آزمايشگاهی

آيدا ايوبی، غلامحسين مروج، جواد كريمي، علی جوينده

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

4-   بررسی تغییرات فصلی جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تعیین میزان پارازیتیسم آن توسط زنبور Diaeretiella rapae McIntosh

سمیه صنعتی، حاجی محمد تکلوزاده

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

5- واکنش تابعی سنک (Hemiptera: Anthocoridae) Orius albidipennis به تراکم های مختلف تریپس پیازThrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae)  و شته سبز سیبAphis pomi (Homoptera: Aphididae)

فاطمه لطفی، مصطفی حقانی، هادی استوان

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

6- بررسی کارایی روش اسپکتروفتومتری در نمونه برداری از جمعیت مراحل مختلف رشد شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. در میوه خرمای رقم سایر

مسعود لطیفیان، بهار راد

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

7-  سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد

سمانه محمودوند، جهانشیر شاکرمی، رضا وفایی شوشتری

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

8- بررسی فون كفشدوزك هاي خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزي استان لرستان (مقاله كوتاه)

 مهدی ابراهیم‌قلعه سیدی، رضا جعفری، رضا وفایی‌شوشتری

خلاصه فارسی  - مقاله کامل


به روز رسانی: 20 ارديبهشت 1394

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2015  JER. All Right Reserved.