نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)       Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما

 
جلد 6، شماره 1، سال 1393  (شماره پياپی 21)

تصوير جلد فارسی نشريه                  تصوير جلد انگلیسی نشريه

  بررسی کنندگان مقاله های این شماره به ترتيب حروف الفبا:

 


1- مطالعه تغییرات فصلی جمعیت Pulvinaria aurantii (Hemi.: Coccidae) و وضعیت پراکنش آن در باغ های مرکبات شرق مازندران

محمدرضا دماوندیان

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

2- بررسي اثر کاربرد توام حشره­کش پيري پروکسي فن و قارچ بیمارگرMetarhizium anisopliae (Metschnikoff)  روي موريانه خاكزي Amitermes vilis (Hagen) در شرایط آزمایشگاهی

مرضیه رشید، احمد بغدادي، عزیز شیخی گرجان، مهران غزوي

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

3- مطالعه اثر گونه شته و میزبان گیاهی آن روی تغذیه و طول عمربالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neur: Chrysopidae)

سارا فرحی، شهرام حسامی، مهدی غیبی

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

4-   تعيين زمان مناسب پوشش تاج ميوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller  (Lep.: Pyralidae)

حسين فرازمند، محمد سیرجانی، علی محمدی پور

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

5- سمیت تنفسی اسانس پوست پرتقال Citrus sinensis (L)  روی حشرات کامل شپشه برنج Sitophilus oryzae و شپشه آرد،  Tribolium castaneum (Herbst)

مهدی کبیری رئیس آباد، بهنام امیری بشلی

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

6- بررسی اثرات ضد تغذیه ای غلظت های  زیرکشنده قارچ های Beauveria brongniartii Saccardo  Beauveria bassiana Balsamo و Metarhizium anisopliae Metsch روي لارو سوسک شاخ دار خرما Oryctes elegans Prell

مسعود لطیفیان، بهار راد

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

7-  اثر سميت تنفسي سه اسانس گياهی روي حشرات بالغ شپشه برنج Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera:  Curculionidae)

ياسمين معتمدي، مجید فلاح زاده، وحید روشن

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

8- مطالعه تاثير تغذیه گیاه خیار با سطوح مختلف پتاسیم بر پارامترهای زیستی و جدول زندگی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Koch (Acari, Tetranychidae)

 مهستا مطهری، کتايون خردمند، علی محمد روستايی، علی اصغر طالبی

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

9- تاثیر دما بر رشد و زادآوری کفشدوزک دو نقطه ایAdalia bipunctata L. (Col., Coccinellidae) ، دشمن طبیعی آفت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hom., Aphalaridae) .

نازنين وهابزاده، محمدرضا مهرنژاد، شيلا گلدسته

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

10- بررسی فون خانواده Miridae و تعيين گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه (مقاله كوتاه)

تورج ارکانی، رضا حسینی، رضا وفایی شوشتری

خلاصه فارسی  - مقاله کامل


به روز رسانی: 01 مرداد 1393

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2014  JER. All Right Reserved.