نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)       Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما

 
جلد 4، شماره 3، سال 1391  (شماره پياپی 15)

تصوير جلد فارسی نشريه                  تصوير جلد انگلیسی نشريه

  بررسی کنندگان مقاله های این شماره به ترتيب حروف الفبا:

 


1- تداخل همزيستی در زنبور Telenomus busseolae Gahan، پارازيتوييد تخم ساقه خواران نيشکر Sesamia spp.

مهدی اسفندياری، ابراهيم سليمان نژاديان

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

2- بررسي اثر چند آفت کش و عصاره گياهي بر ميزان بقا و توليدمثل بالتوري سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu., Chrysopidae)

محمدكاظم ايراني نژاد، محمدامين سميع

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

3- مقايسه سميت تنفسي و اثر دورکنندگي اسانس کاج تهران Pinus eldarica و سرو نقره اي Cupressus arizonica روي حشرات بـالغ شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. (Lep., Pyralidae)

فاطمه حبيبي قوزلو، مريم معرفي، زهرا رفيعي کرهرودي

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

4-   بررسي گونه هاي Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعيت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله­هاي فروموني در مزارع چغندرقند اصفهان

احسان دانیال­زاده، آرمان آوندفقيه، حسين فرازمند، جواد کريم­زاده

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

5- مطالعه فون، پراكنش و دامنه ميزباني كنه هاي بالاخانواده Tetranychoidea روي درختان ميوه منطقه مشهد

فرشيد شخصي زارع، مسعود اربابي، هاشم كمالي، مرضيه قاسم زاده

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

6- بررسی مقاومت در ارقام پیاز نسبت به تریپس پیازThrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae)  در استان هرمزگان

جاوید عباسی، مجید فلاح­زاده، سعید باقری

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

7- بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچBeauveria bassiana (Deut., Moniliaceae)  در جمعیت سوسک شپشه  دندانه دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae)

مسعود لطیفیان، ابراهیم سلیمان نژادیان، مهران غزوی، محمد سعید مصدق، جمشید حیاتی

خلاصه فارسی  - مقاله کامل

8- بررسي مقاومت 48 ژنوتيپ كلزا  Brassica napus L. به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.)

عبدالامير محيسني، عباس ترکمانی پیرمیشانی

خلاصه فارسی  - مقاله کامل


به روز رسانی: 01 ارديبهشت 1392

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2013  JER. All Right Reserved.